Forem Creators and Builders 🌱

ngat profile picture

ngat

https://ngatnang.com/si-pagong-at-si-kuneho- Makipag-ugnayan sa isang napapanahong kuwento. https://ngatnang.com - Alamin ang mga pagkakaiba at kahulugan ng dalawang mahahalagang salitang ito s

Joined Joined onΒ